Efektivní komunikace

Komunikace, Efektivní komunikace

Neverbální a verbální komunikace

Komunikace je proces vzájemného předávání informací v sociálním kontaktu pomocí různých prostředků, zahrnující i sdílení (prožívání a hodnocení této situace). Schopnost efektivní komunikace je nejdůležitější životní dovedností pro kohokoliv, avšak pro manažera je naprosto nezbytná. Komunikace mezi lidmi může mít různou formu, obvykle se rozlišuje verbální (pracuje se slovy a jejich významu) a neverbální způsob komunikace (představuje další složky). Neverbální komunikace je to, co děláme a jací jsme. V komunikaci má neverbální komunikace daleko větší význam, než pouhá slova. Slova tvoří asi 10% z komunikace, hlas (zvuky, tóny, hlasitost) 30% a největší podíl má právě řeč našeho těla 60%.

Efektivní komunikace

Efektivní komunikace je základem úspěchu každé organizace, týmu i celé společnosti. Nejen klíčoví manažeři by měli mít schopnost empatického naslouchání, založeného na charakteru, který vzbuzuje otevřenost a důvěru. V úspěšném týmu musíme umět vytvořit vztah důvěry, který umožňuje komunikaci mezi srdci.

Naše poradenské služby Brno

Naše poradenské služby jsou zaměřené na úspěch, podnikání, business, firemní rozvoj a manažerské poradenství pro firmy. Poradenské služby Vám poskytneme osobně nebo online. Business Koučink Brno Vám pomůže k celkové prosperitě a rozvoji firmy. Business koučink je systematický proces rozvoje, který pomáhá uspět všem organizacím, společnostem, majitelům firem, jednatelům, manažerům i všem dalším zaměstnancům. Firemní poradenství na míru připravené Vám zlepší výkonnost, produktivitu a efektivitu firmy. Naše účinné strategie Vám pomohou rychle a snadno dosáhnout dlouhodobého úspěchu a bohatství. Pro zvýšení Vašich prodejů můžete využít naše jedinečná marketingová strategie a obchodní strategie. Stále významnějším a účinnějším nástrojem pro vedení lidí se dnes stává koučování. Naše firemní koučování Vám pomůže maximalizovat Váš výkon. Pro osobní rozvoj a efektivitu Vašich zaměstnanců připravíme komplexní programy pro růst firmy jako je vzdělávání, školení, workshop nebo následující tréninky pro firmy:

Trvalý a dlouhodobý úspěch Vám zajistí schopní klíčoví zaměstnanci, manažeři a jejich týmy. Specializujeme se na rozvoj firmy prostřednictvím tvůrčí spolupráce synergie. Základním předpokladem synergie je účinná komunikace, týmová spolupráce založená na důvěře a silných stránkách všech lidí v týmu a správném vedení lidí. Ideální nástroj pro rozvoj synergické spolupráce je správný teambuilding. Každá dlouhodobě úspěšná firma neustále pracuje na svém rozvoji, zdokonalování svých procesů, produktů a služeb, ale hlavně na svých strategiích. Pro nové i stávající společnosti je ideální náš podnikatelský plán. Náš Business model Vám pomůže dosahovat a trvale udržovat nejvyšší úroveň výkonnosti splňující očekávání všech zainteresovaných stran. Pro naši spolupráci, programu na míru a či nabídku nás prosím kontaktujte. Zde jsou další informace o nás.

Partneři