Motivace zaměstnanců

Motivace, Účinná motivace zaměstnanců

Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností – zvídavost, radost, pozitivní pocity, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal či nekonal. Motivace zaměstnanců má zásadní vliv na celkový výkon týmu i celé firmy.

Každý z nás je odlišný díky svým odlišným motivačním preferencím. Z pohledu atraktivity podnětů vycházíme z úvahy, že si lidé v průběhu evoluce vyvinuli odlišnou citlivost na čtyři základní znaky, jež musí splňovat skupina jako celek, aby mohla být dlouhodobě úspěšná.

  • UŽITEČNOST – CÍLE, VÝSLEDKY, VĚCI A PRODUKTY – to, co skupina dělá, musí být účelné, tedy prospěšné.
  • EFEKTIVITA – CESTY, VZTAHY, LIDÉ A PROCESY – konání skupiny musí být účinné, tzn. poskytovat co největší výsledek při co nejmenším vynakládání zdrojů.
  • STABILITA – STÁLOST A BEZPEČÍ – skupina musí být vnitřně semknutá, musí se umět učit z úspěchů i neúspěchů.
  • DYNAMIKA – ZMĚNY A RIZIKO – skupina nesmí jen reagovat, musí také umět předvídat budoucí situace a aktivně ovlivňovat a tvoří budoucnost.

Naše poradenské služby Brno

Naše poradenské služby jsou zaměřené na úspěch, podnikání, business, firemní rozvoj a manažerské poradenství pro firmy. Poradenské služby Vám poskytneme osobně nebo online. Business Koučink Brno Vám pomůže k celkové prosperitě a rozvoji firmy. Business koučink je systematický proces rozvoje, který pomáhá uspět všem organizacím, společnostem, majitelům firem, jednatelům, manažerům i všem dalším zaměstnancům. Firemní poradenství na míru připravené Vám zlepší výkonnost, produktivitu a efektivitu firmy. Naše účinné strategie Vám pomohou rychle a snadno dosáhnout dlouhodobého úspěchu a bohatství. Pro zvýšení Vašich prodejů můžete využít naše jedinečná marketingová strategie a obchodní strategie. Stále významnějším a účinnějším nástrojem pro vedení lidí se dnes stává koučování. Naše firemní koučování Vám pomůže maximalizovat Váš výkon. Pro osobní rozvoj a efektivitu Vašich zaměstnanců připravíme komplexní programy pro růst firmy jako je vzdělávání, školení, workshop nebo následující tréninky pro firmy:

Trvalý a dlouhodobý úspěch Vám zajistí schopní klíčoví zaměstnanci, manažeři a jejich týmy. Specializujeme se na rozvoj firmy prostřednictvím tvůrčí spolupráce synergie. Základním předpokladem synergie je účinná komunikace, týmová spolupráce založená na důvěře a silných stránkách všech lidí v týmu a správném vedení lidí. Ideální nástroj pro rozvoj synergické spolupráce je správný teambuilding. Každá dlouhodobě úspěšná firma neustále pracuje na svém rozvoji, zdokonalování svých procesů, produktů a služeb, ale hlavně na svých strategiích. Pro nové i stávající společnosti je ideální náš podnikatelský plán. Náš Business model Vám pomůže dosahovat a trvale udržovat nejvyšší úroveň výkonnosti splňující očekávání všech zainteresovaných stran. Pro naši spolupráci, programu na míru a či nabídku nás prosím kontaktujte. Zde jsou další informace o nás.

Partneři