O nás

Business koučink – snadná cesta k úspěchu

Pomáháme firmám přirozeně získat a udržet trvalou a mimořádnou výkonnost, prosperitu a maximální zisk. Pracujeme na základě teoretických poznatků a praktických zkušeností z manažerského řízení firmy. Jedná se o proces od efektivnosti k výjimečnosti. Tato metoda se zaměřuje na konkrétní výsledky i na jejich zajištění pro zákazníky. Pomáháme jim vytvářet a rozvíjet jejich potenciál – připravovat lídry a jedince, schopné významně přispívat k činnosti organizace a překročit dosavadní horizont výkonnosti. Zároveň se zaměřujeme na výsledky, na efektivní dosahování cílů za přispění co nejmenších zdrojů. Úspěšná firma vyžaduje výjimečné hráče (manažery, klíčové zaměstnance), výjimečnou realizaci (systém, strategii, kvalitní procesy, firemní kulturu a realizaci).

Zaměřujeme se na tyto klíčové oblasti: organizační výjimečnost, výjimečné procesy, výjimečnost při vedení a osobní výjimečnost. Kombinujeme dva nejdůležitější zdokonalovací trendy dnešní doby prostřednictvím moderního zlepšování a zrychlování procesů.

  • REALIZACE KLÍČOVÝCH PRIORIT – pomáháme klientům dosáhnout konkrétních, přesně stanovených výsledků – například zvýšení prodeje, realizací specifických iniciativ, maximalizace zisku, zvýšení obratu, růst či rozvoj podniku. Tímto pomáháme vytvářet organizační výjimečnost.
  • ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ – pomáháme firmám uspět u svých zákazníků kvalitou, rychlostí a nízkými náklady prostřednictvím zlepšených inovačních firemních procesů.
  • ROZVOJ VEDENÍ A MANAGEMENTU – pomáháme klientům vytvářet potenciál pro trvalé vedení  založené na charakteru, vytvářet týmy a rozvíjet schopnosti pro dosahování vynikajících výsledků.
  • EFEKTIVITA JEDNOTLIVCŮ I CELÝCH TÝMŮ – pomáháme organizacím rozvíjet znalosti, schopnosti a osobní výkonnost zaměstnanců, dosahovat lepší individuálních i týmových výsledků. Tím pomáháme vytvářet osobní výjimečnost.

Naše poradenské služby Brno

Naše poradenské služby jsou zaměřené na úspěch, podnikání, business, firemní rozvoj a manažerské poradenství pro firmy. Poradenské služby Vám poskytneme osobně nebo online. Business Koučink Brno Vám pomůže k celkové prosperitě a rozvoji firmy. Business koučink je systematický proces rozvoje, který pomáhá uspět všem organizacím, společnostem, majitelům firem, jednatelům, manažerům i všem dalším zaměstnancům. Firemní poradenství na míru připravené Vám zlepší výkonnost, produktivitu a efektivitu firmy. Naše účinné strategie Vám pomohou rychle a snadno dosáhnout dlouhodobého úspěchu a bohatství. Pro zvýšení Vašich prodejů můžete využít naše jedinečná marketingová strategie a obchodní strategie. Stále významnějším a účinnějším nástrojem pro vedení lidí se dnes stává koučování. Naše firemní koučování Vám pomůže maximalizovat Váš výkon. Pro osobní rozvoj a efektivitu Vašich zaměstnanců připravíme komplexní programy pro růst firmy jako je vzdělávání, školení, workshop nebo následující tréninky pro firmy:

Trvalý a dlouhodobý úspěch Vám zajistí schopní klíčoví zaměstnanci, manažeři a jejich týmy. Specializujeme se na rozvoj firmy prostřednictvím tvůrčí spolupráce synergie. Základním předpokladem synergie je účinná komunikace, týmová spolupráce založená na důvěře a silných stránkách všech lidí v týmu a správném vedení lidí. Ideální nástroj pro rozvoj synergické spolupráce je správný teambuilding. Každá dlouhodobě úspěšná firma neustále pracuje na svém rozvoji, zdokonalování svých procesů, produktů a služeb, ale hlavně na svých strategiích. Pro nové i stávající společnosti je ideální náš podnikatelský plán. Náš Business model Vám pomůže dosahovat a trvale udržovat nejvyšší úroveň výkonnosti splňující očekávání všech zainteresovaných stran. Pro další informace o nás, spolupráci, program na míru a pro nabídku nás kontaktujte.

Jak probíhá naše poradenství

Business Koučink probíhá prostřednictvím vzájemného dialogu v těchto krocích:

  1. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU – v první fázi procesu je nutné jasně definovat a popsat současný stav. Správná analýza určí silné a slabé stránky firmy či konkrétní situace, její příležitosti a hrozby.
  2. DEFINICE IDEÁLNÍHO STAVU POMOCÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ – tato fáze je velice důležitá, protože nám pomáhá ujasnit si naše představy a definovat strategické cíle. Již samotné uvědomování svých strategických cílů je pro firmu důležitý krok vpřed.
  3. HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ – tato fáze se zaměřuje na rozšíření možností při hledání optimálního řešení. Hlavním cílem této fáze je zvýšit počet alternativ, které máme při rozvoji konkrétních cílů a představ.
  4. AKČNÍ PROGRAMOVÝ PLÁN – při stanovení akčního programového plánu probíhá velmi úzký spolupráce mezi koučem a klientem. Program musí být rozsahově a termínově realizovatelný. Pro naplnění akčního programového plánu je nutná úplná akceptovatelnost od všech, kteří ho budou naplňovat.
  5. VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ – v této fázi dochází k úplnému shrnutí celého procesu a doporučení k realizaci stanoveného akčního programového plánu. Hlavním cílem poslední fáze je motivace a povzbuzení klienta.

Partneři