Obchodní strategie, Business strategie

Účinná obchodní strategie, Business strategie

Obchodní strategie (Business strategie) je základem každého úspěšného podnikání. Obchodní strategie určuje obchodní faktory výkonnosti a popisuje pravidla a cíle fungování obchodní činnosti, stanovuje nejdůležitější zásady péče o zákazníky, cenové politiky a principy hodnocení obchodních procesů. Business strategie firmy specifikuje strategické cíle a způsoby, jak jich bude dosaženo ve všech oblastech rozšířeného marketingového mixu.

Obsah Business strategie

  • Product (produkt) – definice základních parametrů produktu, jeho základní užitek, úroveň kvality, provedení, styl, design, záruky a servis.
  • Price (cena) – nastavení základní cenové politiky, systému slev, srážek, termínu placení, úvěrových a dalších platebních parametrů a to vše s ohledem na ekonomiku produktu a požadovanou ziskovost podniku.
  • Place (trh, místo, distribuce) – vymezuj trh a potřebné distribuční cesty (vlastní prodejny, velkoobchody, sítě maloobchodů), výběr typů lokalit, aj.
  • Promotion (propagace) – zahrnuje segmentaci trhu, tj. rozdělení zákazníků do skupin se stejnými přáními a srovnatelnými reakcemi na marketingové a komunikační aktivity, zahrnuje také vhodné zacílení cílových skupin (výběr konkrétních segmentů)
  • People (lidé) – řeší množství pracovní síly, kvalifikační strukturu, systém a zdroje pro nábor lidí, náklady spojené s lidskými zdroji.
  • Processes (procesy) – vymezuje vývojové, zásobovací, výrobní, distribuční, informační a další procesy nezbytné pro uspokojování potřeb zákazníka.
  • Planning (plánování, organizace a řízení) – zabývá se plánováním, řízením a organizací a firemní kultury.
  • Profit (zisk) – zohledňuje strategické finanční cíle
  • Productivity (produktivita) – zahrnuje strategické cíle pro výkonnost a efektivnost procesů.

Naše poradenské služby Brno

Naše poradenské služby jsou zaměřené na úspěch, podnikání, business, firemní rozvoj a manažerské poradenství pro firmy. Poradenské služby Vám poskytneme osobně nebo online. Business Koučink Brno Vám pomůže k celkové prosperitě a rozvoji firmy. Business koučink je systematický proces rozvoje, který pomáhá uspět všem organizacím, společnostem, majitelům firem, jednatelům, manažerům i všem dalším zaměstnancům. Firemní poradenství na míru připravené Vám zlepší výkonnost, produktivitu a efektivitu firmy. Naše účinné strategie Vám pomohou rychle a snadno dosáhnout dlouhodobého úspěchu a bohatství. Pro zvýšení Vašich prodejů můžete využít naše jedinečná marketingová strategie a obchodní strategie. Stále významnějším a účinnějším nástrojem pro vedení lidí se dnes stává koučování. Naše firemní koučování Vám pomůže maximalizovat Váš výkon. Pro osobní rozvoj a efektivitu Vašich zaměstnanců připravíme komplexní programy pro růst firmy jako je vzdělávání, školení, workshop nebo následující tréninky pro firmy:

Trvalý a dlouhodobý úspěch Vám zajistí schopní klíčoví zaměstnanci, manažeři a jejich týmy. Specializujeme se na rozvoj firmy prostřednictvím tvůrčí spolupráce synergie. Základním předpokladem synergie je účinná komunikace, týmová spolupráce založená na důvěře a silných stránkách všech lidí v týmu a správném vedení lidí. Ideální nástroj pro rozvoj synergické spolupráce je správný teambuilding. Každá dlouhodobě úspěšná firma neustále pracuje na svém rozvoji, zdokonalování svých procesů, produktů a služeb, ale hlavně na svých strategiích. Pro nové i stávající společnosti je ideální náš podnikatelský plán. Náš Business model Vám pomůže dosahovat a trvale udržovat nejvyšší úroveň výkonnosti splňující očekávání všech zainteresovaných stran. Pro naši spolupráci, programu na míru a či nabídku nás prosím kontaktujte. Zde jsou další informace o nás.

Partneři