Poradenské služby, Poradenské služby Brno

Poradenské služby pro firmy, Poradenské služby Brno

Naše poradenské služby jsou zaměřené na úspěch, podnikání, business, firemní rozvoj a manažerské poradenství pro firmy. Poradenské služby Vám poskytneme osobně nebo online. Náš Business Koučink Brno Vám pomůže k celkové prosperitě a rozvoji firmy. Business koučink je systematický proces rozvoje, který pomáhá uspět všem organizacím, společnostem, majitelům firem, jednatelům, manažerům i všem dalším zaměstnancům. Firemní poradenství na míru připravené Vám zlepší výkonnost, produktivitu a efektivitu firmy. Naše účinné strategie Vám pomohou rychle a snadno dosáhnout dlouhodobého úspěchu a bohatství. Pro zvýšení Vašich prodejů můžete využít naše jedinečná marketingová strategie a obchodní strategie. Stále významnějším a účinnějším nástrojem pro vedení lidí se dnes stává koučování. Naše firemní koučování Vám pomůže maximalizovat Váš výkon. Pro osobní rozvoj a efektivitu Vašich zaměstnanců připravíme komplexní programy pro růst firmy jako je vzděláváníškoleníworkshop nebo následující tréninky pro firmy:

Trvalý a dlouhodobý úspěch Vám zajistí schopní klíčoví zaměstnanci, manažeři a jejich týmy. Specializujeme se na rozvoj firmy prostřednictvím tvůrčí spolupráce synergie. Základním předpokladem synergie je účinná komunikacetýmová spolupráce založená na důvěře a silných stránkách všech lidí v týmu a správném vedení lidí. Ideální nástroj pro rozvoj synergické spolupráce je správný teambuilding. Každá dlouhodobě úspěšná firma neustále pracuje na svém rozvoji, zdokonalování svých procesů, produktů a služeb, ale hlavně na svých strategiích. Pro nové i stávající společnosti je ideální náš podnikatelský plán. Náš Business model Vám pomůže dosahovat a trvale udržovat nejvyšší úroveň výkonnosti splňující očekávání všech zainteresovaných stran. Pro další informace o nás, spolupráci, program na míru a pro nabídku nás kontaktujte. Naše poradenské služby Vám pomohou k úspěchu.

Naše poradenské služby

 • ROZVOJ A PROSPERITA FIRMY
 • ROZVOJ STRATEGIE FIRMY
 • ZVYŠOVÁNÍ VÝKONOSTI A PRODUKTIVITY
 • ZLEPŠENÍ RENTABILITY
 • NAVÝŠENÍ ZISKU
 • ZLEPŠENÍ CASH FLOW
 • SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ
 • ZVYŠOVÁNÍ VÝNOSŮ
 • ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI
 • ZLEPŠENÍ NÁVRATNOSTI INVESTIC
 • OPTIMÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOSTUPNÝCH ZDROJŮ
 • INOVAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ
 • SPOKOJENÝ A LOAJÁLNÍ ZÁKAZNÍK
 • LEPŠÍ VZTAHY NA PRACOVIŠTI
 • VYŠŠÍ SPOLUPRÁCI ZAMĚSTNANCŮ I PARTNERŮ
 • ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ FIREM
 • REALIZACE ÚKOLŮ
 • ROZVOJ TÝMŮ
 • MOTIVACE LIDÍ
 • VEDENÍ LIDÍ
 • ROZVOJ SYNERGIE

Komu pomáháme

 • CELÉ FIRMY
 • JEDNATELÉ ČI ŘEDITELÉ FIREM
 • PODNIKATELÉ
 • PROJEKTOVÉ TÝMY
 • MANAŽERY
 • TÝMY ČI KOLEKTIVY
 • KLÍČOVÍ ZAMĚSTNANCI

Jak probíhá naše poradenství

Business Koučink probíhá prostřednictvím vzájemného dialogu v těchto krocích:

 1. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU – v první fázi procesu je nutné jasně definovat a popsat současný stav. Správná analýza určí silné a slabé stránky firmy či konkrétní situace, její příležitosti a hrozby.
 2. DEFINICE IDEÁLNÍHO STAVU POMOCÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ – tato fáze je velice důležitá, protože nám pomáhá ujasnit si naše představy a definovat strategické cíle. Již samotné uvědomování svých strategických cílů je pro firmu důležitý krok vpřed.
 3. HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ – tato fáze se zaměřuje na rozšíření možností při hledání optimálního řešení. Hlavním cílem této fáze je zvýšit počet alternativ, které máme při rozvoji konkrétních cílů a představ.
 4. AKČNÍ PROGRAMOVÝ PLÁN – při stanovení akčního programového plánu probíhá velmi úzký spolupráce mezi koučem a klientem. Program musí být rozsahově a termínově realizovatelný. Pro naplnění akčního programového plánu je nutná úplná akceptovatelnost od všech, kteří ho budou naplňovat.
 5. VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ – v této fázi dochází k úplnému shrnutí celého procesu a doporučení k realizaci stanoveného akčního programového plánu. Hlavním cílem poslední fáze je motivace a povzbuzení klienta.

Partneři