Poradenství, Firemní poradenství Brno

Firemní poradenství Brno, Poradenství pro firmy

Naše firemní poradenství je navrženo na míru dle potřeby klienta s cílem dosažení rychlého, snadného a levného dosažení úspěchu. Poradenství probíhá formou setkání či online formou emailové komunikace, společně s klientem analyzujeme současnou situaci a stanovujeme ideální představy klienta. Po základním posouzení situace klienta a zjištění jeho hlavních představ, podrobujeme společnost detailní analýze ve vztahu ke všem zainteresovaným subjektům (investor, zákazník, obchodní partneři, management, zaměstnanci, konkurence, atd.)  Zkoumáme společnost z hlediska jejich silných a slabých stránek, z hlediska možných rizik a příležitostí. Srovnáváme očekávání společnosti se skutečností, vyhodnocujeme a odstraňujeme dané rozdíly (analýza vnitřního i vnějšího prostředí). Z hlediska celkové strategie analyzujeme všechny dostupné zdroje společnosti a jejich efektivní využívání v závislosti na dosahování hlavních cílů společnosti.

Naši klienti poradenství

  • Fungující společnosti toužící po rychlejším a snadnějším úspěchu
  • Společnosti, které chtějí navýšit svůj zisk
  • Společnosti, kde dochází ke změnám
  • Podnikatelé 
  • Nově vzniklé společnosti
  • Manažeři

Naše poradenské služby Brno

Naše poradenské služby jsou zaměřené na úspěch, podnikání, business, firemní rozvoj a manažerské poradenství pro firmy. Poradenské služby Vám poskytneme osobně nebo online. Business Koučink Brno Vám pomůže k celkové prosperitě a rozvoji firmy. Business koučink je systematický proces rozvoje, který pomáhá uspět všem organizacím, společnostem, majitelům firem, jednatelům, manažerům i všem dalším zaměstnancům. Firemní poradenství na míru připravené Vám zlepší výkonnost, produktivitu a efektivitu firmy. Naše účinné strategie Vám pomohou rychle a snadno dosáhnout dlouhodobého úspěchu a bohatství. Pro zvýšení Vašich prodejů můžete využít naše jedinečná marketingová strategie a obchodní strategie. Stále významnějším a účinnějším nástrojem pro vedení lidí se dnes stává koučování. Naše firemní koučování Vám pomůže maximalizovat Váš výkon. Pro osobní rozvoj a efektivitu Vašich zaměstnanců připravíme komplexní programy pro růst firmy jako je vzdělávání, školení, workshop nebo následující tréninky pro firmy:

Trvalý a dlouhodobý úspěch Vám zajistí schopní klíčoví zaměstnanci, manažeři a jejich týmy. Specializujeme se na rozvoj firmy prostřednictvím tvůrčí spolupráce synergie. Základním předpokladem synergie je účinná komunikace, týmová spolupráce založená na důvěře a silných stránkách všech lidí v týmu a správném vedení lidí. Ideální nástroj pro rozvoj synergické spolupráce je správný teambuilding. Každá dlouhodobě úspěšná firma neustále pracuje na svém rozvoji, zdokonalování svých procesů, produktů a služeb, ale hlavně na svých strategiích. Pro nové i stávající společnosti je ideální náš podnikatelský plán. Náš Business model Vám pomůže dosahovat a trvale udržovat nejvyšší úroveň výkonnosti splňující očekávání všech zainteresovaných stran. Pro naši spolupráci, programu na míru a či nabídku nás prosím kontaktujte. Zde jsou další informace o nás.

Partneři