Řízení rizik, Management rizik

Řízení rizik ve firmách, Efektivní řízení rizik

Řízení rizik nebo-li management rizik patří k velmi důležitým dovednostem firmy. Riziko definujeme jako podmínku reálného světa, v němž existuje vystavením nepříznivým okolnostem. Z hlediska problematiky řízení podnikatelských rizik můžeme chápat riziko jako pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku odlišného od výsledku očekávaného. Efektivní řízení rizik je velmi důležité vzhledem k realizovaným změnám, které v určitém čase mění riziko v příležitosti. Efektivní řízení rizik je nezbytné pro Váš úspěch.

Podnikatelské riziko je třeba hodnotit ze dvou hledisek:

 • POZITIVNÍ HLEDISKO (naděje vyššího zisku, naděje vyššího úspěchu)
 • NEGATIVNÍ HLEDISKO (nebezpečí horších hospodářských výsledků)

Snižování rizika

Snižování rizika můžeme chápat jako proces změny, která vede k žádoucímu výsledku. Schopnost včas rozpoznat a účinně řídit rizika je nedílnou součástí strategického řízení, zejména v případě podnikatelských subjektů.

Analýza rizik

Analýza rizik je prvním krokem snižování rizik. Analýza rizik je obvykle chápana jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Analýza rizik zahrnuje:

 • IDENTIFIKACI AKTIV (vymezení posuzovaného subjektu)
 • STANOVENÍ HODNOTY AKTIV (ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změny či poškození)
 • IDENTIFIKACE HROZEB A SLABIN (určení slabých míst subjektu)
 • STANOVENÍ ZÁVAŽNOSTI HROZEB A MÍRY ZRANITELNOSTI (určení míry zranitelnosti subjektu)

Řízení rizik

V podnikání se zaměřujeme na různé oblasti rizika:

 • FINANČNÍ RIZIKA (u investičního rizika stanovujeme odhad spolehlivosti a ziskovosti investic u pojišťovacího rizika stanovujeme odhad rizika, že dojde k pojistné události)
 • OBCHODNÍ RIZIKA (u marketingového rizika stanovujeme užitek produktu a služby, u strategického rizika vyhodnocujeme  vytvoření produktu, zda zapadá do do obchodní strategie firmy)
 • RIZIKO MANAGEMENTU (vyhodnocujeme ztrátu vlivu vedení, změn osob či změny zaměření)
 • ROZPOČTOVÁ RIZIKA (dodržení rozpočtu, dosažení zisku)
 • TECHNICKÁ RIZIKA (riziko kvality konstrukcí a staveb)
 • PROJEKTOVÁ RIZIKA (riziko dokončení projektu ve stanoveném čase a v požadované kvalitě)

Proces řízení rizik

Management rizik (řízení rizik) je komplexní proces zjištění, kontroly, eliminace a minimalizace nejistých událostí, které mohou subjekt nepříznivě ovlivnit. Proces řízení rizik zahrnuje:

 • ANALÝZA RIZIK
 • VÝBĚR PROTIOPATŘNÍ
 • ANALÝZA NÁKLADŮ/PŘÍNOSŮ
 • IMPLEMENTACI PROTIOPATŘENÍ
 • VYHODNOCOVÁNÍ PROTIOPATŘENÍ

Metody snižování podnikatelského rizika

 • OFENZIVNÍ ŘÍZENÍ FIRMY (správná rozvojová strategie firmy, preference a rozvoj silných stránek firmy, dosažení pružnosti a flexibility firmy, získávání dostatečných informací, vytváření rezerv, prognózování)
 • REDUKCE RIZIKA (metody odstraňující příčinu vzniku rizika, metody snižující nepříznivé důsledky rizika)
 • PŘESUN RIZIKA (přesun rizika na jiný podnikatelský subjekt, faktoring, pojištění)
 • DIVERZIFIKACE RIZIKA (rozložení rizika na co největší základnu)

Naše poradenské služby Brno

Naše poradenské služby jsou zaměřené na úspěch, podnikání, business, firemní rozvoj a manažerské poradenství pro firmy. Poradenské služby Vám poskytneme osobně nebo online. Business Koučink Brno Vám pomůže k celkové prosperitě a rozvoji firmy. Business koučink je systematický proces rozvoje, který pomáhá uspět všem organizacím, společnostem, majitelům firem, jednatelům, manažerům i všem dalším zaměstnancům. Firemní poradenství na míru připravené Vám zlepší výkonnost, produktivitu a efektivitu firmy. Naše účinné strategie Vám pomohou rychle a snadno dosáhnout dlouhodobého úspěchu a bohatství. Pro zvýšení Vašich prodejů můžete využít naše jedinečná marketingová strategie a obchodní strategie. Stále významnějším a účinnějším nástrojem pro vedení lidí se dnes stává koučování. Naše firemní koučování Vám pomůže maximalizovat Váš výkon. Pro osobní rozvoj a efektivitu Vašich zaměstnanců připravíme komplexní programy pro růst firmy jako je vzdělávání, školení, workshop nebo následující tréninky pro firmy:

Trvalý a dlouhodobý úspěch Vám zajistí schopní klíčoví zaměstnanci, manažeři a jejich týmy. Specializujeme se na rozvoj firmy prostřednictvím tvůrčí spolupráce synergie. Základním předpokladem synergie je účinná komunikace, týmová spolupráce založená na důvěře a silných stránkách všech lidí v týmu a správném vedení lidí. Ideální nástroj pro rozvoj synergické spolupráce je správný teambuilding. Každá dlouhodobě úspěšná firma neustále pracuje na svém rozvoji, zdokonalování svých procesů, produktů a služeb, ale hlavně na svých strategiích. Pro nové i stávající společnosti je ideální náš podnikatelský plán. Náš Business model Vám pomůže dosahovat a trvale udržovat nejvyšší úroveň výkonnosti splňující očekávání všech zainteresovaných stran. Pro naši spolupráci, programu na míru a či nabídku nás prosím kontaktujte. Zde jsou další informace o nás.

Partneři