Teambuilding, Firemní Teambuilding

Firemní teambuilding, Teambuilding pro firmy

Teambuilding je výraz pocházející ze slov „team“ – tým a „building“ – budování. Firemní Teambuilding tedy znamená tvorbu či budování týmu, stmelování týmu či budování a rozvíjení týmové spolupráce. Teambuilding je ideální nástroj k zlepšení vztahů na pracovišti, uvědomění si rolí v týmu a zefektivnění komunikace a celého pracovního procesu. Teambuilding pracuje se skupinovou dynamikou, emocemi a učením se vlastním prožitkem. Rozvoje se dosahuje pomocí přesně sestaveného programu, které účastníky vystavuje novým situacím, na které musí reagovat pomocí spolupráce s ostatními.

Teambuilding pro firmy

Teambuilding se obvykle zabývá dvěma aspekty výkonu firmy:

 • JAK TÝMY VYKONÁVAJÍ SVOU PRÁCI?
 • JAK SPOLU ČLENOVÉ TÝMU VYCHÁZEJÍ?

Teambuliding je výborný prostředek pro zajištění harmonické, produktivní a efektivní spolupráce jednotlivců a maximalizace provedení úkolu a dosažení cíle celé organizace.

Význam

 • ROZVÍJENÍ TVŮRČÍCH POSTUPŮ
 • AKTIVNÍ JEDNÁNÍ
 • LEPŠÍ VYTVÁŘENÍ VZTAHŮ
 • INTENTZIVNÍ UČENÍ Z PROŽITKU
 • ROZPOZNÁNÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK TÝMU
 • ZJIŠTĚNÍ VLASTNÍ POZICE V TÝMU
 • VYTVOŘENÍ TÝMOVÉ ATMOSFÉRY VE FIRMĚ
 • SJEDNOCENÍ VNÍMÁNÍ FIRMY A JEJÍ STRATEGIE
 • ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE
 • MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ
 • ZLEPŠENÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ
 • ZLEPŠENÍ PRODUKTIVITY TÝMU
 • EFEKTIVNÍ TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
 • ROZVOJ SYNERGIE

Naše poradenské služby Brno

Naše poradenské služby jsou zaměřené na úspěch, podnikání, business, firemní rozvoj a manažerské poradenství pro firmy. Poradenské služby Vám poskytneme osobně nebo online. Business Koučink Brno Vám pomůže k celkové prosperitě a rozvoji firmy. Business koučink je systematický proces rozvoje, který pomáhá uspět všem organizacím, společnostem, majitelům firem, jednatelům, manažerům i všem dalším zaměstnancům. Firemní poradenství na míru připravené Vám zlepší výkonnost, produktivitu a efektivitu firmy. Naše účinné strategie Vám pomohou rychle a snadno dosáhnout dlouhodobého úspěchu a bohatství. Pro zvýšení Vašich prodejů můžete využít naše jedinečná marketingová strategie a obchodní strategie. Stále významnějším a účinnějším nástrojem pro vedení lidí se dnes stává koučování. Naše firemní koučování Vám pomůže maximalizovat Váš výkon. Pro osobní rozvoj a efektivitu Vašich zaměstnanců připravíme komplexní programy pro růst firmy jako je vzdělávání, školení, workshop nebo následující tréninky pro firmy:

Trvalý a dlouhodobý úspěch Vám zajistí schopní klíčoví zaměstnanci, manažeři a jejich týmy. Specializujeme se na rozvoj firmy prostřednictvím tvůrčí spolupráce synergie. Základním předpokladem synergie je účinná komunikace, týmová spolupráce založená na důvěře a silných stránkách všech lidí v týmu a správném vedení lidí. Ideální nástroj pro rozvoj synergické spolupráce je správný teambuilding. Každá dlouhodobě úspěšná firma neustále pracuje na svém rozvoji, zdokonalování svých procesů, produktů a služeb, ale hlavně na svých strategiích. Pro nové i stávající společnosti je ideální náš podnikatelský plán. Náš Business model Vám pomůže dosahovat a trvale udržovat nejvyšší úroveň výkonnosti splňující očekávání všech zainteresovaných stran. Pro naši spolupráci, programu na míru a či nabídku nás prosím kontaktujte. Zde jsou další informace o nás.

Partneři