Time management

Efektivní time management

Time management (nebo-li řízení času) se zabývá hospodařením času s důrazem na dosažení potřebného výkonu. Pro time management je důležitý cíl a orientace na výsledky v čase, který máme k dispozici. Efektivní Time management je jednou z nejvíce ceněných dovedností u manažera. Efektivní řízení a organizování času je potřebné k dosažení splnění všech úkolů v termínu, který byl stanoven. Pro dosažení výsledků je nutné se soustředit na dělání správných věcí, rozlišovat mezi důležitými a naléhavými věcmi.

Princip řízení času

Na řízení času můžeme použít známý princip konceptu řízení:

  • STANOVENÍ CÍLŮ – jedná se přesnou specifikaci našich představ a ideálů, analýzu situace a možností a především precizní formulaci SMART cílů.
  • PLÁNOVÁNÍ – v této části je nutné rozložit cíle podle časového naplnění a stanovit etapy plnění.
  • ROZHODOVÁNÍ – v oblasti rozhodování se stanovují priority jednotlivých úkolů, delegují se nižší priority a eliminují se časové ztráty.
  • ORGANIZACE A REALIZACE – organizace úkolů dle priorit ve shodě se svými možnostmi a silnými stránkami.
  • KONTROLA – monitorování denních aktivit, vyhodnocování toho, co se podařilo a co je potřeba zlepšit.

Naše poradenské služby Brno

Naše poradenské služby jsou zaměřené na úspěch, podnikání, business, firemní rozvoj a manažerské poradenství pro firmy. Poradenské služby Vám poskytneme osobně nebo online. Business Koučink Brno Vám pomůže k celkové prosperitě a rozvoji firmy. Business koučink je systematický proces rozvoje, který pomáhá uspět všem organizacím, společnostem, majitelům firem, jednatelům, manažerům i všem dalším zaměstnancům. Firemní poradenství na míru připravené Vám zlepší výkonnost, produktivitu a efektivitu firmy. Naše účinné strategie Vám pomohou rychle a snadno dosáhnout dlouhodobého úspěchu a bohatství. Pro zvýšení Vašich prodejů můžete využít naše jedinečná marketingová strategie a obchodní strategie. Stále významnějším a účinnějším nástrojem pro vedení lidí se dnes stává koučování. Naše firemní koučování Vám pomůže maximalizovat Váš výkon. Pro osobní rozvoj a efektivitu Vašich zaměstnanců připravíme komplexní programy pro růst firmy jako je vzděláváníškoleníworkshop nebo následující tréninky pro firmy:

Trvalý a dlouhodobý úspěch Vám zajistí schopní klíčoví zaměstnanci, manažeři a jejich týmy. Specializujeme se na rozvoj firmy prostřednictvím tvůrčí spolupráce synergie. Základním předpokladem synergie je účinná komunikacetýmová spolupráce založená na důvěře a silných stránkách všech lidí v týmu a správném vedení lidí. Ideální nástroj pro rozvoj synergické spolupráce je správný teambuilding. Každá dlouhodobě úspěšná firma neustále pracuje na svém rozvoji, zdokonalování svých procesů, produktů a služeb, ale hlavně na svých strategiích. Pro nové i stávající společnosti je ideální náš podnikatelský plán. Náš Business model Vám pomůže dosahovat a trvale udržovat nejvyšší úroveň výkonnosti splňující očekávání všech zainteresovaných stran. Pro naši spolupráci, programu na míru a či nabídku nás prosím kontaktujte. Zde jsou další informace o nás.

Partneři