Manažer, Úspěšný manažer

Úspěšný manažer

Manažer je vůdce, který dokáže na základě nedostatečných informací vytvořit smysluplné a realizovatelné zevšeobecnění. Úspěšný manažer musí být silná a všestranná osobnost s komplexním myšlením – znamená to mít vizi, uvědomovat si současnou realitu, myslet systémově a pozitivně, být dostatečně flexibilní, odolný, schopný pružně reagovat na měnící se podmínky.

Manažerské dovednosti

Úspěšní manažeři mají mnoho společného. Mezi základní kameny úspěšného manažera patří:

  • SCHOPNOST SEBEŘÍZENÍ – Schopnost sebeřízení je zvládnutí sebereflexe, tj. pochopení sebe sama, organizace a řízení sebe sama na základě správných návyků, hodnot a postojů. Jedná se o převzetí odpovědnosti za své jednání prostřednictvím stanovování cílů, priorit a reakcí na vnější a vnitřní situace. Jde o schopnosti, které se týkají ovládání metod osobní organizace práce, time managementu.
  • METODICKÉ A PROCESNÍ SCHOPNOSTI (STRATEGIE) – Hlavním úkolem každého manažera je nasměrování činností ve firmě k určitému cíli. Potřebují k tomu metody a techniky týkající se plánování, rozhodování, organizování, kontrolování a řízení. Manažer musí umět v souladu s posláním firmy stanovit a popsat správnou strategii tak, aby firma, tým či společnost dosáhla svého cíle. 
  • SOCIÁLNÍ A KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI (VZTAHY) – Pro dosažení cílů firmy, týmů a společností musí umět úspěšný manažer spolupracovat v jednom týmu s pracovníky různých povah, schopností a dovedností. Sociální a komunikační schopnosti nám pomáhají k udržování synergických vztahů, vedení lidí, vedení týmů i firem. Sociální a komunikační schopnosti zahrnují tzv. měkké dovednosti (soft skills)
  • ODBORNÉ SCHOPNOSTI (ŘÍZENÍ FIRMY) – Jako základní odborné schopnosti ve firemním prostředí zahrnujeme schopnosti a dovednosti týkající se řízení firmy. Každý manažer stejně jako majitel firmy, jednatel či podnikatel musí mít komplexní znalosti, schopnosti a dovednosti pro řízení firmy.

Naše poradenské služby Brno

Naše poradenské služby jsou zaměřené na úspěch, podnikání, business, firemní rozvoj a manažerské poradenství pro firmy. Poradenské služby Vám poskytneme osobně nebo online. Business Koučink Brno Vám pomůže k celkové prosperitě a rozvoji firmy. Business koučink je systematický proces rozvoje, který pomáhá uspět všem organizacím, společnostem, majitelům firem, jednatelům, manažerům i všem dalším zaměstnancům. Firemní poradenství na míru připravené Vám zlepší výkonnost, produktivitu a efektivitu firmy. Naše účinné strategie Vám pomohou rychle a snadno dosáhnout dlouhodobého úspěchu a bohatství. Pro zvýšení Vašich prodejů můžete využít naše jedinečná marketingová strategie a obchodní strategie. Stále významnějším a účinnějším nástrojem pro vedení lidí se dnes stává koučování. Naše firemní koučování Vám pomůže maximalizovat Váš výkon. Pro osobní rozvoj a efektivitu Vašich zaměstnanců připravíme komplexní programy pro růst firmy jako je vzdělávání, školení, workshop nebo následující tréninky pro firmy:

Trvalý a dlouhodobý úspěch Vám zajistí schopní klíčoví zaměstnanci, manažeři a jejich týmy. Specializujeme se na rozvoj firmy prostřednictvím tvůrčí spolupráce synergie. Základním předpokladem synergie je účinná komunikace, týmová spolupráce založená na důvěře a silných stránkách všech lidí v týmu a správném vedení lidí. Ideální nástroj pro rozvoj synergické spolupráce je správný teambuilding. Každá dlouhodobě úspěšná firma neustále pracuje na svém rozvoji, zdokonalování svých procesů, produktů a služeb, ale hlavně na svých strategiích. Pro nové i stávající společnosti je ideální náš podnikatelský plán. Náš Business model Vám pomůže dosahovat a trvale udržovat nejvyšší úroveň výkonnosti splňující očekávání všech zainteresovaných stran. Pro naši spolupráci, programu na míru a či nabídku nás prosím kontaktujte. Zde jsou další informace o nás.

Partneři